Pushdy

Các yếu tố cần quan tâm với web push notification

Đã đăng Đã đăng trong Chưa được phân loại

4 yếu tố bạn cần quan tâm khi thực hiện một web push notification và cách xác định thời gian đẩy thông báo hiệu quả. Web push notification hay thông báo đẩy web là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc với người dùng và người đăng ký của bạn một cách kịp thời. […]

Web Push Notification cho trang web nội dung – Lợi ích và chiến lược thực hiện

Đã đăng Đã đăng trong Chưa được phân loại

Bài viết tìm hiểu về thế nào là một trang web nội dung (Content based website), 4 lý do trang web nội dung cần push notification và cách tạo một chiến lược web push notification. Trong thời đại ngày nay, sự cá nhân hóa là tối quan trọng để thu hút và giữ chân khách […]

Sự tăng trưởng ấn tượng của ứng dụng 24H Money

Đã đăng Đã đăng trong Chưa được phân loại

24HMoney đã thu hút được trên 28% người dùng cũ quay lại ứng dụng sau khi sử dụng Mobile Push Notification. Theo ông Đặng Vương Anh, giám đốc sản phẩm và là người sáng lập của 24H Money, các phương pháp truyền tải thông tin về các sản phẩm của thị trường tài chính tới […]