Pushdy Learning

Hướng dẫn đăng ký Pushdy

Đăng ký là bước đầu tiên để bạn có thể sử dụng dịch vụ của Pushdy. Quá trình này gồm 4 bước cơ bản.

Bước 1: Truy cập Pushdy.vn

Bạn cần truy cập link https://www.pushdy.vn. Sau đó chọn Đăng ký

Trang-chu-Pushdy

Bước 2: Hoàn thiện thông tin đăng ký

Điền đầy đủ 5 thông tin cần thiết để đăng ký, sau đó chọn Tạo tài khoản

Dang-ky-Pushdy

Sau đó màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

man-hinh-xac-nhan

Bước 3: Xác nhận email đăng ký

Để tiếp tục, bạn cần truy cập email đã đăng ký, xem mail xác nhận được gửi đến và chọn Kích hoạt tài khoản.

Xác nhận email
Kích hoạt tài khoản

Bước 4: Hoàn tất đăng ký.

Sau khi thực hiện bước 3, màn hình dưới đây sẽ xuất hiện. Hãy click vào tại đây để xem hướng dẫn các bước tiếp theo hoặc tắt (nhấn x) nếu bạn đã hiểu rõ các bước.

Hoàn tất đăng ký

Khi đó, một cửa sổ mới trên trình duyệt sẽ hiện thị như hình dưới.

Bổ sung hình

Tiến hành bước tiếp theo (Tạo ứng dụng web/app để gửi tin) như hướng dẫn.